Tri Ân Khách Hàng - Sức Khoẻ Là Vàng

😍😍 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝘬𝘩𝘪 𝘮𝘶𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘪 🅑🅘🅑🅘 🅢🅣🅞🅡🅔
🌳 Từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022, khi mua hàng tại BiBi Store, quý khách sẽ có cơ hội:
✅ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ Hộp 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̂𝐦 𝐃𝐨𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 hoặc 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐃𝐨𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 (70ml x 20 gói) khi mua hàng với hóa đơn từ 2.900.000đ. 
✅ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 10 gói (70ml x 10 gói) 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̂𝐦 𝐏𝐨𝐜𝐡𝐞𝐨𝐧 hoặc 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨̉𝐢 đ𝐞𝐧 𝐊𝐚𝐧𝐠𝐇𝐰𝐚 hoặc 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐛𝐨̂̉ 𝐠𝐚𝐧, 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐨̣̂𝐜 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐏𝐨𝐜𝐡𝐞𝐨𝐧  khi mua hàng với hóa đơn từ 1.900.000đ. 
✅ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 01 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐒𝐚̂𝐦 𝐥𝐚́𝐭 𝐭𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐨𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 20gram khi mua hàng với hóa đơn từ 990.000đ.
✅ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 01 gói 𝐊𝐞̣𝐨 𝐡𝐚̆́𝐜 𝐬𝐚̂𝐦 𝐅&𝐁 𝟐𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦 khi mua hàng với hóa đơn từ 550.000đ.

#bibistore
-------------------------
🏡55 Ấp 1, xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An (Đường đi Happy Land, căn thứ 3 bên tay trái cả nhà mình nhé) 🛒
📲Hotline: 0906620080
🌐https://bibikorea.com

TAGS :

Khuyến mãi, quà tặng, Quà tặng sức khoẻ, special offer